"Hoe presenteer je je bedrijf aan de markt"

Marketingcommunicatie

Elk bedrijf stelt bedrijfsdoelstellingen, wat wil je gaan bereiken…? Je maakt je doelstellingen. Bij voorkeur SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Maar hoe ga je vervolgens je bedrijf aan de markt presenteren? Welke boodschap wil je overbrengen? Hoe kun je reacties uitlokken? Hoe kun je gaan bijstellen, of vernieuwen? Allemaal vragen die binnen marketingcommunicatie vallen. Wij delen graag onze kennis met u en denken graag met u mee. Wij verzorgen professionele mediaproducties voor toonaangevende opdrachtgevers, van strategie en concept tot aan integrale oplossingen op basis van solide projectmanagement.

Strategie

Veel opdrachtgevers weten prima wat ze willen bereiken. Ambities zijn er. Doelstellingen ook. Maar hoe gaan we daar met elkaar mee om? Marketeers, verkopers en directie moeten in actie komen conform een duidelijk strategisch plan. Op basis van onze uitgebreide ervaring helpen wij organisatie bij het opstellen van een strategisch actieplan. Geen lijvig rapport maar een duidelijke analyse van kansen en mogelijkheden vertaald in concrete acties. Vanuit de strategie werken we vervolgens aan de uitvoering van marketing en de vertaalslag naar concreet succes!

De uitgangspunten:

 • Kansen en mogelijkheden in kaart
 • Marketingprojecten worden uitgevoerd op basis van een actieplan
 • Budgetten worden met verstand beheerd en aangewend
 • Succes is een resultaat van een professionele aanpak

Vormgeving

Business Company is voor diverse toonaangevende opdrachtgevers (nationaal en internationaal) het vaste aanspreekpunt voor de realisatie van al hun communicatie-uitingen. In samenwerking met de opdrachtgever werken onze vormgevers aan indrukkende producties die opvallen. Visuele uitstraling is essentieel omdat een eerste indruk van groot belang is. Ons team heeft veel ervaring met toonaangevende merken en is in staat deze merken te versterken door de juiste vormgeving en creativiteit.

Al tijdens de voorbereiding, dus nog vóór het eerste ontwerp, houden wij rekening met internationale toepassingen, strategie, doelgroepen, ambities…. Aansluitend organiseren en begeleiden wij de gehele productie conform de huisstijl en de gemaakte afspraken met de opdrachtgever.

De uitgangspunten:

 • Een professioneel ingewerkt team met één aanspreekpunt zowel nationaal evenals internationaal
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met realisatie van internationale uitingen
 • Actieve bewaking van uw huisstijl
 • Al uw communicatie-uitingen gereed binnen een zeer kort tijdsbestek

Boeken en Brochures

We kijken vrijwel de hele dag in een scherm, waarop de snelheid en hoeveelheid van digitale communicatie de laatste jaren is verveelvoudigd. Hoe lang is een boodschap houdbaar? Hoe snel is een bericht op social media of in een e-mail alweer uit het beeldveld verdwenen? De houdbaarheid van digitale communicatie is zeer kort. Met papier is dat anders. Een geweldige brochure of een fraai boek heb je in de hand. Het straalt iets uit en vraagt erom gelezen te worden. Het daagt de lezer uit; gooi mij niet weg! Het geeft een gevoel bij een merk, en zo doet het iets met je.

DTP en Realisatie

Zoals magazines, brochures en advertenties, vaak in meerdere talen

Business Company treedt op als partner van ambitieuze organisaties: van pre-media tot en met de realisatie van magazines, brochures en advertenties, vaak in meerdere talen. Wij verzorgen de vormgeving, de dtp realisatie, tekstproductie, fotografie, de vertalingen en desgewenst de druk, afwerking en distributie.

Ontwerp, realisatie en beheer huisstijl

Business Company realiseert in kort tijdsbestek het ontwerp en de productie van een nieuwe of herziene huisstijl, waar nodig met behoud van bestaande (internationale) richtlijnen. Professioneel brengen wij de verschillende fasen van de vernieuwing of aanpassing in kaart om vervolgens de voortgang van het proces soepel te laten verlopen.

Eventueel stellen we een nieuw huisstijlhandboek op in print en/of online, zodat iedere betrokkene altijd beschikt over duidelijke richtlijnen voor het gebruik.

Onze specifieke kracht voor deze aanpak:

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met ontwikkeling van een nieuwe of geactualiseerde huisstijl voor diverse opdrachtgevers
 • Een effectief en beproefd draaiboek om in korte tijd uw project te realiseren
 • Aansluitend op het ontwerp van de nieuwe huisstijl voeren wij ook de daadwerkelijke realisatie uit van al uw betreffende communicatie-uitingen
 • Directe realisatie van de communicatie-uitingen in de nieuwe stijl

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op voor een kennismaking

Afspraak Maken

Business Company
Houtsaachmole 1
8531 WC Lemmer
Zuid-Friesland

Kantoor Amsterdam:
Herengracht 450-455
1017 CA Amsterdam